Читать далее: https://lv.sputniknews.ru/photo/20191012/11097423/riga-razrushennaya-voynoy-istoricheskie-fotografii-1944.html