https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchaya-pakt-muntersa-ribbentropa-arhivnye-nahodki-po-problematike-germansko-pribaltiyskih-otnosheniy-v-1939-g