Без рубрики

Aicinājums latviešu skolu audzēkņu vecākiem no mazākumtautību skolu audzēkņu vecākiem

Mēs, Vislatvijas vecāku sapulces dalībnieki, vēršamies pie VISIEM VECĀKIEM, kas neuzskata nesenos Izglītības likuma grozījumus par pareizu un īstajā laikā spertu soli, saprot un pieņem to faktu, ka šī zeme ir dzimtā vairāku tautību cilvēkiem – latviešiem, latgaliešiem, krieviem, ebrejiem, romiem, vāciešiem, lietuviešiem, baltkrieviem, poļiem un citiem. Viņi visi arī iegulda savu darbu un intelektuālo potenciālu Latvijas attīstībā.

Mēs vēršamies arī pie citas VECĀKU daļas, kas atbalsta Šadurska reformu bez vārda runas. Mēs vēlētos atgādināt, ka Atmodas laikos tika plaši izplatītas izvēles brīvības, demokrātijas un līdztiesības idejas, un tikai tāpēc par tām nobalsoja ievērojama iedzīvotāju daļa. Tai skaitā arī krievvalodīgie valsts iedzīvotāji. 

Tomēr demokrātija ir tiesību paplašināšana, nevis ierobežošana. Šī skolas reforma nonāk pretrunā pieteiktajiem Atmodas mērķiem.

Latviešu valoda neatkarīgās Latvijas ietvaros ir valsts valoda, ar to neviens nestrīdās. Mēs nekad neesam uzstājušies pret latviešu valodu, latviešu tautu un tās kultūru. Krievu skolu audzēkņu vecāki vairāk nekā jebkurš cits ir ieinteresēti, lai mūsu bērniem latviešu valodu mācītu kvalitatīvi.

Bet, mums par lielu nožēlu, mēs varam konstatēt, ka vairāk nekā 25 gadu laikā valstī nav parādījušās kvalitatīvas mācību grāmatas un latviešu valodas mācīšanas metodikas, ir jūtams akūts skolotāju trūkums.

Mūsu politiķi, ceļoties nodokļiem, notiekot mahinācijām ar elektrības rēķiniem, banku un uzņēmumu iznīcināšanai, gendera ideoloģijas projektu ieviešana, pēkšņi strauji sākuši risināt mazākumtautību skolu jautājumu tikai un vienīgi ar vardarbīgām metodēm, kas izraisa likumīgu protestu no to ģimeņu puses, kuras tas tieši skar.

Padomju laikos neviens nebija aizliedzis bērniem no latviešu ģimenēm mācīties skolā savā dzimtajā valodā. Kāpēc tad jūs nevēlaties saprast, ka arī jūsu krievu kaimiņu bērniem arī būs ierastāk kopš pirmās klases mācīties mātes un ģimenes valodā, padziļināti apgūstot latviešu valodu? Tikai tad viņi varēs iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību un, papildus latviešu valodai, labā līmenī apgūt arī pārējos skolas priekšmetus.

Nepārdomātā un nesagatavotā visu mazākumtautību skolu pāreja tikai latviešu mācību valodā vedīs pie tā, ka mūsu bērni nespēs apgūt mācību programmu valodā, kas nav viņu dzimtā. Tātad, būs asaras, negatīvas emocijas, psiholoģisks, bet vairākos gadījumos arī tiešs kaitējums bērna veselībai. Daudzi bērni nevarēs apmierinoši mācīties, nesaņems atestātus par veiksmīgu skolas absolvēšanu. Tas rada risku, ka veidosies asociālu jauniešu grupas, kas neatradīs sev lietojumu sabiedrībā un atriebsies šai sabiedrībai par savām neveiksmēm! Savukārt marginalizācijas process izraisīs bezdarbnieku skaitu pieaugumu un strauju noziedzības kāpumu.

Daļa krievvalodīgo skolēnu aizies uz latviešu skolām, un līdz ar to vairākkārt pieaugs etnisko konfliktu rašanās risks starp skolēniem un skolotājiem, kas savukārt izraisīs latviešu vecāku neapmierinātību. Nekontrolējama krievvalodīgo bērnu ieplūšana latviešu skolās noteikti ienesīs jucekli mācību procesā.

Latvijas krievi nav jūsu ienaidnieki un nekad tādi nav bijuši. Mēs vairākus gadsimtus esam mierīgi dzīvojuši kaimiņos, palīdzot cits citam grūtā brīdī. Mēs visi esam parasti darba cilvēki, tādi paši šīs valsts pilsoņi, maksājam tādus pašus nodokļus. Kāpēc jūs vēlaties atņemt mums tiesības pašiem izlemt, kurā skolā mācīsies mūsu bērni? Vai tas padarīs jūs bagātākus? Laimīgākus? Nodrošinās jums jaunas darbavietas vai varbūt samazinās elektrības rēķinus? Nē!

Izmantojot skolu reformu kā dūmu aizsegu, Latvijā pie varas esošie kārtējo reizi vienkārši sakūda latviešus pret krieviem, lai novērstu tautas uzmanību no reālajām problēmām ekonomikā, ko nespēj atrisināt! Sakūdīt savā starpā Latvijā dzīvojošās tautas ir vienīgais, ko viņi ir virtuozi apguvuši un ar ko nodarbojas jau 27 gadus.

Tāpēc mēs aicinām latviešu vecākus sākt domāt un apzināties visu Šadurska skolu reformas kaitīgumu. Esam pārliecināti, ka Izglītības likuma grozījumi noteikti izraisīs konfrontāciju sabiedrībā un šķelšanos valstī. Bērnu miera un veselības labad mēs aicinām jūs atbalstīt mūsu prasības valdībai par nevienam nevajadzīgās skolu reformas atcelšanu.

Aicinājums ir pieņemts Vislatvijas vecāku sapulcē

Rīgā, 2018. gada 31. martā

 (Tiek piedāvāts izplatīšanai visos latviešu plašsaziņas līdzekļos)