РАСИЗМ В ЛАТВИИ

Посольство России об инициативе снести установленный в Риге памятник А.С.Пушкину

Комментарий Посольства России в Латвии: «Обратили внимание на появившуюся на портале общественных инициатив manabalss.lv петицию, призывающую снести памятник великому русскому поэту А.С.Пушкину в Риге и тем самым избавиться от «символов российского империализма».
 
Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке. Кроме того, много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс.
 
Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в «черный список» и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности».
 
Krievijas vēstniecības Latvijā komentārs: Pievērsām uzmanību petīcijai sabiedrisko iniciatīvu portālā Manabalss.lv, kurā aicināts nojaukt pieminekli izcilajam krievu dzejniekam A.Puškinam Rīgā un tādējādi atbrīvoties no “krievu imperiālisma simboliem”.
 
Atgādinām, ka tādi pazīstami latviešu tautas pārstāvji kā rakstnieks Jānis Rainis un komponists Jāzeps Vītols, mākslinieks Jānis Rozentāls un Brīvības pieminekļa veidotājs tēlnieks Kārlis Zāle, pirmais Latvijas Republikas prezidents Jānis Čakste un daudzi citi ieguva izglītību Krievijas impērijas augstskolās krievu valodā. Turklāt Pēterburgā un Maskavā ilgus gadus dzīvoja un strādāja dzejnieks Juris Alunāns, publicists Krišjānis Valdemārs, valsts himnas autors Kārlis Baumanis, tautasdziesmu kolekcionārs Krišjānis Barons.
 
Vadoties pēc petīcijas autoru loģikas, arī šīs sabiedriskās personas jāiekļauj „melnajā sarakstā”, kā arī jānojauc viņiem veltītie pieminekļi, jāanulē viņu loma latviēsu kultūras un valstiskuma attīstībā.