Без рубрики

Позиция СДП «СОГЛАСИЕ» по передаче законопроектов о реформе образования от министра Шадурскиса — голосовать ПРОТИВ.

Позиция СДП «СОГЛАСИЕ» по передаче законопроектов о реформе образования от министра Шадурскиса — голосовать ПРОТИВ.

По регламенту, при передаче законопроекта в комиссию, выступить могут только два депутата — один «ЗА», один — «ПРОТИВ». Сегодня были переданы два законопроекта. Оба раза против их передачи выступал депутат «СОГЛАСИЯ», председатель ЛАШОР Игорь Пименов, «ЗА» выступили депутат «ЕДИНСТВА» от Латгалии Алдис Адамович, и председатель «ЕДИНСТВА» Хосам Абумери. Результат голосования — 67 голосов «ЗА», 21 голос «СОГЛАСИЯ» — «ПРОТИВ». С сегодняшнего дня реформа образования находится на рассмотрении Сейма.

SDP “SASKAŅA” pozīcija par ministra Šadurska izglītības reformas likumprojektu nodošanu – balsot PRET.
Pēc reglamenta, pie likumprojekta nodošanas komisijā drīkst uzstāties tikai divi deputāti – viens “PAR”, viens “PRET”. Šodien tika nodoti divi likumprojekti. Abas reizes pret to nodošanu uzstājās “SASKAŅAS” deputāts, Latvijas Krievu skolu atbalsta asociācijas priekšsēdētājs Igors Pimenovs. “PAR” uzstājās “VIENOTĪBAS” deputāts no Latgales Aldis Adamovičs, un “VIENOTĪBAS” priekšsēdētājs Hosams Abu Meri. 
Balsošanas rezultāti – 67 balsis “PAR”, 21 “SASKAŅAS” balsis – “PRET”. No šīsdienas izglītības reforma atrodas izskatīšanā Saeimā.