День Победы, История, НАШИ ПРАЗДНИКИ, НЕТ нацизму!, Против фальсификации истории Второй мировой войны

Резекне, 9 мая 2020 года

Как бы не менялась погода на планете и какие бы политические ветры не дули, но прошлое остаётся неизменным, хоть календарь и перелистывает равнодушные страницы всё вперёд и вперёд. Сейчас этот великий праздник – 75-летие Победы – празднуется в сложных условиях, но от этого он не менее важен и ценен. Возложить цветы к памятникам погибшим героям, зажечь свечу на окне, поздравить по телефону или видеозвонку ветерана – это нам по силам даже соблюдая установленные ограничения. День Победы сегодня – это память семейная и историческая, это благодарность бойцам за добытую дорогой ценой победу и за мир, в котором мы уже 75 лет живём без войны. Наша задача теперь – помнить подвиг наших дедов и прадедов и прилагать все усилия, чтобы не допустить повторения этих кровавых лет.
С Днём Великой Победы, дорогие наши ветераны и все те, для кого важен мир на земле, в родной стране и в своей семье.

Mainīgi ir laika apstākļi uz mūsu planētas, un lai kādi politiskie vēji pūstu, taču vēsturiskie notikumi paliek nemainīgi, kaut arī kalendārs vienaldzīgi pāršķir un pāršķir lapas. Pašlaik šī svarīgā svētku diena – Uzvaras 75. gadadiena – tiek svinēta sarežģītos apstākļos, taču no tā nepaliek mazāk svarīga un vērtīga. Nolikt ziedus pie pieminekļa bojā gājušajiem varoņiem, iedegt sveci logā, apsveikt veterānu ar telefona zvanu vai videoierakstu – tas ir mūsu spēkos pat ievērojot noteiktos ierobežojumus. Šodien Uzvaras diena – tā ir ģimeniskā un vēsturiskā atmiņa, tā ir pateicība karavīriem par uzvaru, par kuru maksāta tik dārga cena, un par zemi, kurā mēs dzīvojam jau 75 gadus bez kara. Tagad mūsu uzdevums ir atcerēties mūsu vectēvu varoņdarbu un pielikt visus savus spēkus, lai nepieļautu šādu asiņaino gadu atkārtošanos.

Apsveicu lielās Uzvaras dienā cienījamos veterānus un visus tos, kam ir svarīgs miers pasaulē, miers savā valstī un savā ģimenē!

https://www.facebook.com/bartasevics.aleksandrs/videos/3846854928690107/