История, Культура, Новости, Образование

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2018-12-01 par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu (pirmā diena)

http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/tiesraide-satversmes-tiesas-sede-ar-lietas-dalibnieku-piedalisanos-lieta-nr-2018-12-01-par-normam-kas-nosaka-izglitibas-ieguves-valodu-pirma-diena/?fbclid=IwAR1hUQDyMXDFJWy2Q4q25EpTee7QSeAp2DJVOPIAGyoGw_Ea9jsVpBgFcls